Grey

From Atariki

Revision as of 10:57, 18 sty 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Aktywny na scenie /|\ od połowy lat 90-tych. Członek grup: The Votion (ST), Shadows (Falcon), Pandemonium (Falcon). Założyciel grupy 'MSB' (Mystic Bytes) działającej w dalszym ciągu na platformach ST/Falcon.


Były współredaktor niemieckiego disk-mag'a "Undercover" (ST) do czasu odejścia red. naczelnego Moondog'a. Obecnie naczelny (hard-)disk-mag'a "Chosneck" na Falcon'a - niestety z uwagi na stan cywilny ukazuje się prawie co roq ;)


Ponadto pomagał w organizacji różnych atarowskich imprez (QuaST, EIL...). Sam też podjął się organizacji multi-atarowskich imprez 'SillyVenture' (2k, 2k4...?)

Personal tools