Grzegorz Zalot

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Grzegorz zalot.jpg

Popularyzator informatyki - także tej domowej, ośmiobitowej. Autor i współautor wielu artykułów i publikacji dotyczących informatyki i elektroniki. Organizował także seminaria z zakresu informatyki i elektroniki.

Jego pasją było harcerstwo. Jako instruktor ZHP wraz z dr. Zygmuntem Kaliszem (którego był wychowankiem i przyjacielem) był współorganizatorem Uczniowskiego Ruchu Naukowego i Kulturalnego. Kierował letnimi obozami z zakresu informatyki, mikroelektroniki i elektroniki. Zarażał innych swoją energią i pomysłami. Podczas roku szkolnego wspomagał Klub „InforMik”, organizował seminaria z zakresu informatyki i elektroniki.

Był wieloletnim członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej, wynalazcą, eksperymentatorem. Prowadził z sukcesem prywatną firmę innowacyjną w Katowicach. Brał udział w opracowywaniu bardzo ciekawych zagadnień z zakresu współczesnej elektroniki i techniki wojskowości. Swoje produkty i usługi sprzedawał za granicę. Sukcesami kończył udział w innowacyjnych konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Przez wiele lat współpracował z „Młodym Technikiem”. Napisał dziesiątki bardzo wysoko cenionych przez czytelników artykułów dotyczących ówczesnej elektroniki i informatyki. Pomagał młodym wynalazcom w dziale „Na warsztacie”. Był też autorem kilku książek.

W kręgu atarowskim znany przede wszystkim z artykułów prasowych, w szczególności z magazynu InforMik 1987/03 (strona 24) pt. "Przerabiamy VELĘ na monitor komputerowy".

Zmarł 14 lipca 2020 roku.

Odnośniki

Informacja o śmierci na stronach "Przeglądu Technicznego".

Personal tools