Gumisoft Ltd

From Atariki

Revision as of 21:31, 5 mar 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Mariusz Kropiwnicki, członek grupy APC.

Aktualnie prowadzi firmę tworzącą strony internetowe: GSL PRO


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools