HVSC

From Atariki

Jump to: navigation, search

Skrót od High Voltage SID Collection, największej na świecie, oficjalnej kolekcji muzyczek pochodzących z komputera Commodore 64, tzw. sidów. Jest ona wciąż rozwijana. HVSC to pierwowzór (ideologiczno/koncepcyjny) atarowskiej ASMY.

Strona domowa

Personal tools