Hospes

From Atariki

Revision as of 11:43, 1 wrz 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Hospes aka HAMTech aka Sir Chriss (Votion) a w rzeczywistości Krzysztof Jedowski. Urodzony w 1975 roku. Grafik na dużym Atari i PC. Para się poligrafią, często wspomaga i zapewnia oprawę graficzną na Silly Venture.

Personal tools