Hurek

From Atariki

Jump to: navigation, search

Roman 'Hurek' Huras. Mieszkaniec Śląska. Jeden z koderów w grupie USSR. Autor m. in. takich dem jak:


Stworzył też zaawansowany edytor plików binarnych "Mossad", który niegdyś zdobył pewną popularność (było to świetne narzędzie do rozmaitych operacji ukrywania/szyfrowania kodu swych programów, czyli 'konkurencji', w którą bawiło się wczesne pokolenie atarowskich scenowców - z przełomu lat 80/90 XX w.).


Co najmniej od połowy lat 90. XX w. Hurek jest nieaktywny na scenie.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools