INS (Chaos Music Composer)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku zestawu instrumentów dla programu Chaos Music Composer opracowany przez Mathnoida. Używany przez CMC 2.0+, CMC 2.0s+ oraz CMC 3.0.

Budowa pliku

Plik instrumentów składa się z następujących po sobie bloków opisujących budowę instrumentu.

1. Pierwszy bajt oznacza zawsze numer instrumentu (0..25).

2. Drugi bajt zależnie od wartości określa:

a) Wartości 01..$46 oznaczają numer instrumentu z zestawu wbudowanego w edytor:

wartośćCMC 3.0CMC 2.0+ i CMC 2.0s+
$01vibfluteatari
$02smallvibechobass
$03midnightflute
$04ciuciu1b&l
$05ciuciu2vib_1
$06heavsyntvib_12
$07SCGvib_7
$08lumpvib_5
$09vicvib_3
$0Asynthsynth
$0Bsynth updtune
$0Csynth dndtun
$0Dlvibchrd_12
$0Elvib upchrd_7
$0Flvib dnchrd_5
$10sinechrd_3
$11csinelatari
$12vicsynthlvib_1
$13qjonldbl
$14cryviblvib_12
$15donglsynth
$16kolbaldtune
$17fałszbasciuciu
$18pipperc_300
$19pippsnare
$1Adoublpimplum
$1Bczanketesupbass
$1Cwyjecfx_tiu
$1Dpimkfx_uii
$1ETL1fx_bziu
$1FTL2fx_cuu
$20TL3fx_ifh
$21TL4fx_cc
$22TL5l_bas
$23TL6l_synth
$24guardl_double
$25Cedynl_ple
$26Jakub1l_bas1
$27Jakub2l_dsynth
$28Danl_ding
$29Gałal_gpiano
$2Asplashl_bdrum
$2Bmiddlel_sdrum
$2Chihat1l_hihat
$2Dl_toml_tom
$2Estopal_vib
$2Ffx cuuul_synth
$30fx prukl_bass
$31l_down1l_down1
$32l_down2l_down2
$33bassdruml_flip
$34l_backl_back
$35syfbassl_tsynth
$36normbassm_drum
$37januszm_bas1-
$38buum_bas2-
$39flym_sbass-
$3Arzygm_double
$3Bhihat opm_synth
$3Chihat clm_bass-
$3Dłyyym_synthd
$3Espustm_bass
$3Fkorbassf_bass
$40Konopf_vib
$41Bartmanf_sdrum
$42Mavaxf_miao
$43Eaglef_acc
$44f_pimf_pim
$45f_synthf_synth
$46f_bdrumf_bdrum

b) Wartość $FF ma specjalne znaczenie i oznacza, że instrument został zdefiniowany przez użytkownika. W takim przypadku następne bajty oznaczają kolejno:

  • 2 bajty akcentów,
  • 4 bajty definicji instrumentu - najniższy bajt pierwszy, najwyższy ostatni,
  • 8 bajtów definicji obwiedni zapisanej od końca

c) Pozostałe wartości ($00 oraz $47..$FE) nie są używane.

Jeżeli instrument nie jest zdefiniowany, wtedy nie jest on zapisywany do pliku.

Plik, w którym nie zdefiniowano żadnych instrumentów ma długość 0 bajtów i nie zawiera żadnej treści.

Uwagi

Program przedefiniowuje wyłącznie te instrumenty, których numery występują w pliku. Pozostałe instrumenty w edytorze nie są zmieniane.

Zobacz też 

Personal tools