Interfejs dla dowolnego magnetofonu

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search

Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(Opis i schemat autorstwa Zenona/Dial)
Next diff →

Wersja z dnia 15:51, 10 maj 2008

Opisany interfejs umożliwia zapis i odczyt programów z dowolnego magnetofonu.

Zasadnicze bloki funkcjonalne to: wzmacniacz, filtr pasmowy, układ formowania impulsów i cyfrowy dyskryminator częstotliwości. Wzmacniacz musi zapewnić wzmocnienie sygnału odczytanego z kaset z poziomu około 300mVpp do poziomu umożliwiającego wysterowanie układów TTL, czyli 10Vpp. Oznacza to, że minimalne wzmocnienie powinno wynosić około 30 i napięcie zasilające wzmacniacz ponad 10V.

Na schemacie przedstawiony jest schemat przetwornicy napięcia +5V na +12V którą zamontować można do wnętrza komputera, a otrzymane napięcie +12V przyłączyć do wyprowadzenia 12 w złączu SIO. Przetwornica jest zasilaczem dławikowym impulsowym za stabilizacją napięcia. Rezystor w obwodzie emitera tranzystora zabezpiecza zasilacz komputera przed uszkodzeniem w wypadku uszkodzenia tranzystora BC211 przetwornicy. Dławik to 20 zwojów drutu DNE 0.35 umieszczonym w rdzeniu kubkowym M14/8AL250. Impulsy sterujące tranzystor (prostokątne o wypełnieniu 1/2 pobierane są z końcówki 8 bramki AND 7408 wewnątrz komputer. Należy połączyć końcówki 3, 9, 10, tego układu. Tranzystor sterować można osobnym generatorem zbudowanym na bramce 74132. Generator powinien pracować na częstotliwości około 150kHz. Tranzystor i diodę Zenera należy umieścić na radiatorze.

Wzmacniacz wstępny wykonany jest na wzmacniaczu operacyjnym ULY7741 i ma wzmocnienie regulowane potencjometrem montażowym R1 o wartości 10k. Wzmocnienie dostosować nalezy do typu magnetofonu, Z wyjścia słuchawkowego pobierany jest sygnał sterujący wzmacniaczem wstępnym interfejsu.

Na drugim wzmacniaczu operacyjnym wykonany jest filtr pasmowy o parametrach:

  • częstotliwość środkowa pasma około 5kHz
  • szerokość pasma około 1.5kHz
  • wzmocnienie dla częstotliwości środkowej około 20

Tak duże wzmocnienie wzmacniacza wstępnego i filtru pasmowego gwarantuje odpowiednią stromość zboczy impulsów.

Dyskryminator częstotliwości wykonano na układzie 74123, który pozwala na regenerację impulsu wyjściowego. Czas trwania impulsu wyjściowego pierwszego przerzutnika wyregulować należy opornikiem R3 dobierając go. Właściwa praca przerzutnika jest wtedy gdy impulsy o częstotliwości około 4.2kHz są przez przerzutnik przepuszczane na wyjście Q natomiast impulsy o częstotliwości około 5.6kHz powodują ustawienie wyjścia Q przerzutnika w stan jedynki logicznej. Drugi przerzutnik dyskryminatora częstotliwości pełni taką samą funkcje jak przerzutnik pierwszy ale dla mniejszej częstotliwości.

Sygnał do komputera pobierany jest z wyjścia Q (zanegowane) drugiego przerzutnika dyskryminatora.Programy nagrywa się na magnetofon poprzez wejście mikrofonowe zbocznikowane do masy opornikiem o wartości 200 omów.Poziom sygnału nagrywanego należy dobrać doświadczalnie dla danego typu magnetofonu.

Elementami regulacyjnymi są potencjometry montażowe którymi należy ustawić odpowiednie wzmocnienie wzmacniacza wstępnego i filtru pasmowego.

Schemat

Personal tools