Intro

From Atariki

Revision as of 10:08, 6 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Intro - podkategoria dem, krótszy twór, zazwyczaj nie zajmujący więcej niż 16Kb (są różne podkategorie: intro 256 bajtów/ 1KB / 4KB / 16KB);

Personal tools