Invitro

From Atariki

Revision as of 10:13, 13 lip 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Invitro - podkategoria intr, będąca zazwyczaj zaproszeniem na copy party bądź inną imprezkę komputerową...

Personal tools