Kaszana

From Atariki

Revision as of 17:26, 1 mar 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
  • Kaszana - satyryczna odpowiedź na magazyn Pasztefix grupy Orion. Układ artykułów, treść itp. parioduje wspomniany zin. Sprawcy "Kaszany" pozostają nieznani.
  • Kaszana to również nazwa ciekawego intra grupy Quasimodos
Personal tools