Kody klawiszy

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 21:47, 22 kwi 2010
Mikey (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 22:50, 22 kwi 2010
Mono (Dyskusja | wkład)
(uzupełnienie informacji o kodach)
Next diff →
Linia 1: Linia 1:
 +Wciśnięcie odpowiedniego klawisza z klawiszem SHIFT zwiększa kod o 64 ($40), a z klawiszem CONTROL o 128 ($80). Niektóre klawisze są niedostępne w kombinacji z SHIFT+CONTROL wciśniętymi równocześnie.
 +
<table border=1 cellpadding=5> <table border=1 cellpadding=5>
<tr><td><b>Kod (dec)</b></td><td><b>Klawisz</b></td></tr> <tr><td><b>Kod (dec)</b></td><td><b>Klawisz</b></td></tr>
Linia 4: Linia 6:
<tr><td>1</td><td>J</td></tr> <tr><td>1</td><td>J</td></tr>
<tr><td>2</td><td>;</td></tr> <tr><td>2</td><td>;</td></tr>
 +<tr><td>3</td><td></td></tr>
 +<tr><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>K</td></tr> <tr><td>5</td><td>K</td></tr>
<tr><td>6</td><td>+</td></tr> <tr><td>6</td><td>+</td></tr>
<tr><td>7</td><td>*</td></tr> <tr><td>7</td><td>*</td></tr>
<tr><td>8</td><td>O</td></tr> <tr><td>8</td><td>O</td></tr>
 +<tr><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>P</td></tr> <tr><td>10</td><td>P</td></tr>
<tr><td>11</td><td>U</td></tr> <tr><td>11</td><td>U</td></tr>
Linia 15: Linia 20:
<tr><td>15</td><td>=</td></tr> <tr><td>15</td><td>=</td></tr>
<tr><td>16</td><td>V</td></tr> <tr><td>16</td><td>V</td></tr>
 +<tr><td>17</td><td>HELP</td></tr>
<tr><td>18</td><td>C</td></tr> <tr><td>18</td><td>C</td></tr>
 +<tr><td>19</td><td></td></tr>
 +<tr><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>B</td></tr> <tr><td>21</td><td>B</td></tr>
<tr><td>22</td><td>X</td></tr> <tr><td>22</td><td>X</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Z</td></tr> <tr><td>23</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>24</td><td>4</td></tr> <tr><td>24</td><td>4</td></tr>
 +<tr><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td>3</td></tr> <tr><td>26</td><td>3</td></tr>
<tr><td>27</td><td>6</td></tr> <tr><td>27</td><td>6</td></tr>
Linia 27: Linia 36:
<tr><td>31</td><td>1</td></tr> <tr><td>31</td><td>1</td></tr>
<tr><td>32</td><td>,</td></tr> <tr><td>32</td><td>,</td></tr>
 +<tr><td>33</td><td></td></tr>
 +<tr><td>34</td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td>N</td></tr> <tr><td>35</td><td>N</td></tr>
 +<tr><td>36</td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td>M</td></tr> <tr><td>37</td><td>M</td></tr>
<tr><td>38</td><td>/</td></tr> <tr><td>38</td><td>/</td></tr>
<tr><td>39</td><td>LOGO</td></tr> <tr><td>39</td><td>LOGO</td></tr>
<tr><td>40</td><td>R</td></tr> <tr><td>40</td><td>R</td></tr>
 +<tr><td>41</td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td>E</td></tr> <tr><td>42</td><td>E</td></tr>
<tr><td>43</td><td>Y</td></tr> <tr><td>43</td><td>Y</td></tr>
Linia 39: Linia 52:
<tr><td>47</td><td>Q</td></tr> <tr><td>47</td><td>Q</td></tr>
<tr><td>48</td><td>9</td></tr> <tr><td>48</td><td>9</td></tr>
 +<tr><td>49</td><td></td></tr>
<tr><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>50</td><td>0</td></tr>
<tr><td>51</td><td>7</td></tr> <tr><td>51</td><td>7</td></tr>
Linia 48: Linia 62:
<tr><td>57</td><td>H</td></tr> <tr><td>57</td><td>H</td></tr>
<tr><td>58</td><td>D</td></tr> <tr><td>58</td><td>D</td></tr>
 +<tr><td>59</td><td></td></tr>
<tr><td>60</td><td>CAPS</td></tr> <tr><td>60</td><td>CAPS</td></tr>
<tr><td>61</td><td>G</td></tr> <tr><td>61</td><td>G</td></tr>
Linia 53: Linia 68:
<tr><td>63</td><td>A</td></tr> <tr><td>63</td><td>A</td></tr>
</table> </table>
 +
 +System operacyjny bada wciśnięcie klawisza HELP i w zależności od tego ustawia flagę HLPFLG (732=$2DC; zapisywany jest tam kod kombinacji klawisza HELP z ewentualnymi klawiszami SHIFT lub CONTROL).
 +
 +Klawisze F1..F4 są dostępne w egzemplarzu 1200XL.
 +
 +Stan klawiszy konsoli START, SELECT i OPTION odzwierciedlany jest za pomocą bitów 0..2 w rejestrze CONSOL (53279=$D01F).
 +
 +Wciśnięcie klawisza BREAK powoduje wygenerowanie przerwania IRQ z ustawionym bitem B w rejestrze stanu procesora (analogiczne przerwanie generowane jest za pomocą rozkazu procesora BRK, lecz bit B jest w tym przypadku wyzerowany). Systemowa procedura obsługi przerwania klawisza BREAK wektoryzowana przez VBRKKEY (566=$236) ustawia bit 7 w rejestrze IRQSTATS (17=$11).
 +
 +Dodatkowa informacja o wciśnięciu bądź zwolnieniu klawisza SHIFT lub dowolnego innego klawisza (prócz BREAK, CONTROL i klawiszy konsoli) może być sprawdzana w rejestrze SKSTAT (53775=$D20F).
[[Kategoria:Niezb%C4%99dnik_kodera]] [[Kategoria:Niezb%C4%99dnik_kodera]]

Wersja z dnia 22:50, 22 kwi 2010

Wciśnięcie odpowiedniego klawisza z klawiszem SHIFT zwiększa kod o 64 ($40), a z klawiszem CONTROL o 128 ($80). Niektóre klawisze są niedostępne w kombinacji z SHIFT+CONTROL wciśniętymi równocześnie.

Kod (dec)Klawisz
0L
1J
2;
3
4
5K
6+
7*
8O
9
10P
11U
12RETURN
13I
14-
15=
16V
17HELP
18C
19
20
21B
22X
23Z
244
25
263
276
28ESC
295
302
311
32,
33
34
35N
36
37M
38/
39LOGO
40R
41
42E
43Y
44TAB
45T
46W
47Q
489
49
500
517
52BACKSPACE
538
54<
55>
56F
57H
58D
59
60CAPS
61G
62S
63A

System operacyjny bada wciśnięcie klawisza HELP i w zależności od tego ustawia flagę HLPFLG (732=$2DC; zapisywany jest tam kod kombinacji klawisza HELP z ewentualnymi klawiszami SHIFT lub CONTROL).

Klawisze F1..F4 są dostępne w egzemplarzu 1200XL.

Stan klawiszy konsoli START, SELECT i OPTION odzwierciedlany jest za pomocą bitów 0..2 w rejestrze CONSOL (53279=$D01F).

Wciśnięcie klawisza BREAK powoduje wygenerowanie przerwania IRQ z ustawionym bitem B w rejestrze stanu procesora (analogiczne przerwanie generowane jest za pomocą rozkazu procesora BRK, lecz bit B jest w tym przypadku wyzerowany). Systemowa procedura obsługi przerwania klawisza BREAK wektoryzowana przez VBRKKEY (566=$236) ustawia bit 7 w rejestrze IRQSTATS (17=$11).

Dodatkowa informacja o wciśnięciu bądź zwolnieniu klawisza SHIFT lub dowolnego innego klawisza (prócz BREAK, CONTROL i klawiszy konsoli) może być sprawdzana w rejestrze SKSTAT (53775=$D20F).

Personal tools