Kopiara

From Atariki

Jump to: navigation, search

Jest to program służący do kopiowania plików w systemie Turbo 2T06. Aplikacja po załadowaniu ze stacji dysków pozwala kopiować pliki w systemie TURBO 2T06 pomiędzy stacją dysków a magnetofonem wyposażonym w interfejs w/w systemu TURBO. Możliwa jest też weryfikacja zbioru na taśmie ze zbiorem na dysku. Przy operowaniu zbiorami obowiązują te same zasady co przy K.S.O TURBO 2T06 z jednym wyjątkiem. System TURBO 2T06 istnieje jako urządzenie T: a nie D: (jak to jest w K.S.O.) dzięki temu unika sie konfliktu. Przykład:

Plik wejściowy: D:PLIK
Plik wyjściowy: T:PLIK

Dla dokonania weryfikacji w nazwie pliku podać należy znak V na pierwszej pozycji za dwukropkiem. Przykład:

Plik wejściowy    D:PLIK
Plik weryfikowany T:VPLIK lub T:V

Wprowadzenie zamiast nazwy pliku znaku *1, *2 itp. spowoduje wyświetlenie katalogu dysku w stacji pierwszej, drugiej.

Aby skopiować z magnetofonu na dysk plik o nazwie GRA należy wydać polecenia:

Plik wejściowy T:XGRA
Plik wyjściowy D:GRA
Personal tools