Logos Maker

From Atariki

Revision as of 14:22, 18 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:Wfmh logos maker.gif

Prawdopodobnie pierwszy (a przynajmniej pierwszy szeroko dostępny) program użytkowy, służący do logosowania (od ang. logo, z gr. logos = słowo) obrazków, stworzony przez Thorgala/W.F.M.H.. Charakteryzował się wygodną obsługą (okienka).

Logos Maker wypełnił lukę i znacząco ułatwiał technikę logosowania. Po nim powstały, oparte na podobnej idei, programy takie jak:Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools