MADS

From Atariki

Revision as of 22:52, 8 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Mad-Assembler

Cross-assembler dla procesora 6502, 65816 na PC, autorstwa Tebe z grupy Madteam, aktualnie w fazie beta.

Kompatybilny prawie w 100% z Quick Assemblerem i X-ASMem (za pomocą makr). Udostępnia lokalne i globalne deklaracje etykiet, makr, procedur, podział pamięci na wirtualne banki.

Personal tools