MAG

From Atariki

Revision as of 23:46, 12 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:mag-kompilator.png

MAG to stworzony w 1994 roku przez Zbigniewa Chyłę, kompilowany język programowania stanowiący coś pośredniego między makroasemblerem a językiem wysokiego poziomu, z silnym jednak odchyleniem w kierunku tego pierwszego. Elementami znanymi z języków wysokiego poziomu są deklaracje zmiennych i stałych, deklarowane procedury, konstrukcje warunkowe i wbudowane słowa kluczowe rozwijane w procesie kompilacji na serie rozkazów CPU, poza tym jednak język pozwala na użycie klasycznych rozkazów asemblera 6502.

Program trafił w 1994 roku do redakcji Atari Magazynu, niestety już po zamknięciu pisma. Do dyskietki dołączona była drukowana instrukcja, po której w chwili obecnej pozostało jedynie mgliste wspomnienie. Zachowała się jednak dyskietka z kompilatorem MAG-a, dwiema bibliotekami oraz przykładowym programem. Jej kopia - w formacie ATR - jest do ściągnięcia stąd.

Personal tools