Madman Federation

From Atariki

Revision as of 14:33, 28 lis 2018; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search


alias MMF. Grupa małoatarowska z Gdańska, działała w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku. Skład: Tabu (muzyka, kod) i Slash (grafika, kod). Na sumieniu miała kilka dem (Twarze i Cienie, The First Explosion) oraz gier (MUFF, DRUTT, FATUM, GROM).

Personal tools