MapRAM

From Atariki

Revision as of 17:13, 12 paź 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rozszerzenie MMU Atari XL/XE, którego autorem jest Simius, zezwala na jednoczesne włączenie poprzez PORTB pamięci RAM w obszarze $C000-$CFFF i $D800-$FFFF, oraz włączenie w obszar $5000-$57FF pamięci zasłoniętej przez rejestry sprzetowe $D000-$D7FF. Zmiana w MMU nie koliduje z rozszerzeniami pamięci bazującymi na PORTB przez co jest w 100% kompatybilne, działa także na komputerze bez dodatkowej pamięci. Efektem działania MapRAM jest udostępnienie 2KB RAM leżących "pod" rejestrami sprzętowymi.

Grafika:MAPRAM.JPG

Kombinacja bitów w PORTB do aktywacji MapRAM:

0x11xxx0 - włącz RAM $C000-$CFFF i $D800-$FFFF a RAM z adresów $D000-$D7FF mapuj do $5000-$57FF

Linki

Dyskusja o MapRAM na AtariArea .

Personal tools