Mapa pamięci Atari 8bit

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 22:17, 22 lis 2023
Mono (Dyskusja | wkład)
(wg atari 400/800 source listing)
← Previous diff
Wersja z dnia 02:02, 23 lis 2023
Mono (Dyskusja | wkład)
(wg xl addendum)
Next diff →
Linia 5: Linia 5:
* Atari 400/800 Operating System Source Listing * Atari 400/800 Operating System Source Listing
* Atari 400/800 Technical Reference Notes * Atari 400/800 Technical Reference Notes
 +Wszelkie zmiany i odstępstwa występujące w innych publikacjach zaznaczono ze wskazaniem na źródło występowania.
 +
 +1. Atari XL Addendum
<!-- <!--
-* Atari XL Addendum+2. De Re Atari
-* De Re Atari+3. Mapping The Atari
-* Mapping The Atari+4. Atari Intern
-* Atari Intern+5. Master Memory Map
-* Master Memory Map+
--> -->
-Wszelkie zmiany i odstępstwa występujące w innych publikacjach zaznaczono ze wskazaniem na źródło występowania. 
==Tablice i zmienne w RAM== ==Tablice i zmienne w RAM==
Linia 36: Linia 37:
<tr> <tr>
<td>$0001</td> <td>$0001</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0000</td>
 +<td><span id="LNFLG">LNFLG<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0001</td>
 +<td><span id="NGFLAG">NGFLAG<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
</tr> </tr>
Linia 66: Linia 79:
<tr> <tr>
<td>$0007</td> <td>$0007</td>
-<td><span id="TSTDAT">TSTDAT</span></td>+<td><span id="TSTDAT">TSTDAT</span>, <span id="CMCMD">CMCMD<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 183: Linia 196:
<td>$001C</td> <td>$001C</td>
<td><span id="PTIMOT">PTIMOT</span></td> <td><span id="PTIMOT">PTIMOT</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $0314<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 189: Linia 202:
<td>$001D</td> <td>$001D</td>
<td><span id="PBPNT">PBPNT</span></td> <td><span id="PBPNT">PBPNT</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $02DE<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 195: Linia 208:
<td>$001E</td> <td>$001E</td>
<td><span id="PBUFSZ">PBUFSZ</span></td> <td><span id="PBUFSZ">PBUFSZ</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $02DF<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 201: Linia 214:
<td>$001F</td> <td>$001F</td>
<td><span id="PTEMP">PTEMP</span></td> <td><span id="PTEMP">PTEMP</span></td>
-<td></td>+<td>deleted<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$001C</td>
 +<td rowspan="4"><span id="ABUFPT">ABUFPT<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="4"></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$001D</td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$001E</td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$001F</td>
</tr> </tr>
Linia 287: Linia 318:
<tr> <tr>
<td>$002C</td> <td>$002C</td>
-<td><span id="ICAX3Z">ICAX3Z</span>, <span id="ICSPRZ">ICSPRZ</span></td>+<td><span id="ICAX3Z">ICAX3Z</span>, <span id="ICSPRZ">ICSPRZ</span>, <span id="ENTVEC">ENTVEC<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 346: Linia 377:
<td>$0036</td> <td>$0036</td>
<td><span id="CRETRY">CRETRY</span></td> <td><span id="CRETRY">CRETRY</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $029C<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 352: Linia 383:
<td>$0037</td> <td>$0037</td>
<td><span id="DRETRY">DRETRY</span></td> <td><span id="DRETRY">DRETRY</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $02BD<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$0036</td>
 +<td rowspan="2"><span id="LTEMP">LTEMP<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$0037</td>
</tr> </tr>
Linia 466: Linia 507:
<td>$004A</td> <td>$004A</td>
<td><span id="CKEY">CKEY</span></td> <td><span id="CKEY">CKEY</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $03E9<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 472: Linia 513:
<td>$004B</td> <td>$004B</td>
<td><span id="CASSBT">CASSBT</span></td> <td><span id="CASSBT">CASSBT</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $03EA<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$004A</td>
 +<td rowspan="2"><span id="ZCHAIN">ZCHAIN<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$004B</td>
</tr> </tr>
Linia 590: Linia 641:
<td>$0060</td> <td>$0060</td>
<td><span id="NEWROW">NEWROW</span></td> <td><span id="NEWROW">NEWROW</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $02F5<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 596: Linia 647:
<td>$0061</td> <td>$0061</td>
<td rowspan="2"><span id="NEWCOL">NEWCOL</span></td> <td rowspan="2"><span id="NEWCOL">NEWCOL</span></td>
 +<td rowspan="2">moved to $02F6<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0062</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0060</td>
 +<td rowspan="2"><span id="FKDEF">FKDEF<sup>1</sup></span></td>
<td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0061</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$0062</td> <td>$0062</td>
 +<td><span id="PALNTS">PALNTS<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
</tr> </tr>
Linia 722: Linia 789:
<td>$0079</td> <td>$0079</td>
<td><span id="ROWINC">ROWINC</span></td> <td><span id="ROWINC">ROWINC</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $02F8<sup>1</sup></td>
</tr> </tr>
Linia 728: Linia 795:
<td>$007A</td> <td>$007A</td>
<td><span id="COLINC">COLINC</span></td> <td><span id="COLINC">COLINC</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $02F9<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$0079</td>
 +<td rowspan="2"><span id="KEYDEF">KEYDEF<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$007A</td>
</tr> </tr>
Linia 782: Linia 859:
<td>$00D4-$00D9</td> <td>$00D4-$00D9</td>
<td><span id="FR0">FR0</span></td> <td><span id="FR0">FR0</span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$00D5-$00D9</td>
 +<td><span id="FR0M">FR0M<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 794: Linia 877:
<td>$00E0-$00E5</td> <td>$00E0-$00E5</td>
<td><span id="FR1">FR1</span></td> <td><span id="FR1">FR1</span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$00E1-$00E5</td>
 +<td><span id="FR1M">FR1M<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 817: Linia 906:
<tr> <tr>
<td>$00EE</td> <td>$00EE</td>
-<td><span id="NSIGN">NSIGN</span></td>+<td><span id="NSIGN">NSIGN</span>, <span id="FRSIGN">FRSIGN<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 823: Linia 912:
<tr> <tr>
<td>$00EF</td> <td>$00EF</td>
-<td><span id="ESIGN">ESIGN</span></td>+<td><span id="ESIGN">ESIGN</span>, <span id="PLYCNT">PLYCNT<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 829: Linia 918:
<tr> <tr>
<td>$00F0</td> <td>$00F0</td>
-<td><span id="FCHRFLG">FCHRFLG</span></td>+<td><span id="FCHRFLG">FCHRFLG</span>, <span id="FCHFLG">FCHFLG<sup>1</sup></span>, <span id="SGNFLG">SGNFLG<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 835: Linia 924:
<tr> <tr>
<td>$00F1</td> <td>$00F1</td>
-<td><span id="DIGRT">DIGRT</span></td>+<td><span id="DIGRT">DIGRT</span>, <span id="XFMFLG">XFMFLG<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1196: Linia 1285:
<tr> <tr>
<td>$0233</td> <td>$0233</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="LCOUNT">LCOUNT<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1214: Linia 1303:
<tr> <tr>
<td>$0236</td> <td>$0236</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="BRKKY">BRKKY<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$0237</td> <td>$0237</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$0238</td> <td>$0238</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="VPIRQ">VPIRQ<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$0239</td> <td>$0239</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
Linia 1302: Linia 1387:
<tr> <tr>
<td>$0245</td> <td>$0245</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="RECLEN">RECLEN<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1315: Linia 1400:
<td>$0247-$026E</td> <td>$0247-$026E</td>
<td><span id="LINBUF">LINBUF</span></td> <td><span id="LINBUF">LINBUF</span></td>
 +<td>deleted<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0247</td>
 +<td><span id="PDVMSK">PDVMSK<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0248</td>
 +<td><span id="SHPDVS">SHPDVS<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0249</td>
 +<td><span id="PDIMSK">PDIMSK<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$024A</td>
 +<td rowspan="2"><span id="RELADR">RELADR<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$024B</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$024C</td>
 +<td><span id="PPTMPA">PPTMPA<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$024D</td>
 +<td><span id="PPTMPX">PPTMPX<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$026B</td>
 +<td><span id="CHSALT">CHSALT<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$026C</td>
 +<td><span id="VSFLAG">VSFLAG<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$026D</td>
 +<td><span id="KEYDIS">KEYDIS<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$026E</td>
 +<td><span id="FINE">FINE<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1471: Linia 1620:
<td>$0288</td> <td>$0288</td>
<td><span id="CSTAT">CSTAT</span></td> <td><span id="CSTAT">CSTAT</span></td>
 +<td>deleted<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0288</td>
 +<td><span id="HIBYTE">HIBYTE<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1488: Linia 1643:
<tr> <tr>
<td>$028B</td> <td>$028B</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="IMASK">IMASK<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1494: Linia 1649:
<tr> <tr>
<td>$028C</td> <td>$028C</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="JVECK">JVECK<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$028D</td> <td>$028D</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$028E</td> <td>$028E</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="NEWADR">NEWADR<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$028F</td> <td>$028F</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
Linia 1577: Linia 1728:
<td>$029C</td> <td>$029C</td>
<td><span id="TMPX1">TMPX1</span></td> <td><span id="TMPX1">TMPX1</span></td>
-<td></td>+<td>deleted<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$029C</td>
 +<td><span id="CRETRY">CRETRY<sup>1</sup></span></td>
 +<td>moved from $0036</td>
</tr> </tr>
Linia 1739: Linia 1896:
<td>$02BD</td> <td>$02BD</td>
<td><span id="HOLD5">HOLD5</span></td> <td><span id="HOLD5">HOLD5</span></td>
-<td></td>+<td>deleted<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$02BD</td>
 +<td><span id="DRETRY">DRETRY<sup>1</sup></span></td>
 +<td>moved from $0037</td>
</tr> </tr>
Linia 1809: Linia 1972:
<tr> <tr>
-<td>$02C9</td>+<td>$02C9-$02CE</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="PARMBL">PARMBL<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$02C9</td>
 +<td rowspan="2"><span id="RUNADR">RUNADR<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02CA</td> <td>$02CA</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02CB</td> <td>$02CB</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="HIUSED">HIUSED<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02CC</td> <td>$02CC</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02CD</td> <td>$02CD</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="ZHIUSE">ZHIUSE<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02CE</td> <td>$02CE</td>
-<td><span id=""></span></td>+</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$02CF-$02D4</td>
 +<td><span id="OLDPAR">OLDPAR<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1846: Linia 2015:
<tr> <tr>
<td>$02CF</td> <td>$02CF</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="GBYTEA">GBYTEA<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D0</td> <td>$02D0</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D1</td> <td>$02D1</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="LOADAD">LOADAD<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D2</td> <td>$02D2</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D3</td> <td>$02D3</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="ZLOADA">ZLOADA<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D4</td> <td>$02D4</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D5</td> <td>$02D5</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="DSCTLN">DSCTLN<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D6</td> <td>$02D6</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D7</td> <td>$02D7</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="ACMISR">ACMISR<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2"></td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D8</td> <td>$02D8</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02D9</td> <td>$02D9</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="KRPDEL">KRPDEL<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1912: Linia 2071:
<tr> <tr>
<td>$02DA</td> <td>$02DA</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="KEYREP">KEYREP<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1918: Linia 2077:
<tr> <tr>
<td>$02DB</td> <td>$02DB</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="NOCLIK">NOCLIK<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1924: Linia 2083:
<tr> <tr>
<td>$02DC</td> <td>$02DC</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="HELPFLG">HELPFLG<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1930: Linia 2089:
<tr> <tr>
<td>$02DD</td> <td>$02DD</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="DMASAV">DMASAV<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 1936: Linia 2095:
<tr> <tr>
<td>$02DE</td> <td>$02DE</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="PBPNT">PBPNT<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td>moved from $001D</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02DF</td> <td>$02DF</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="PBUFSZ">PBUFSZ<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td>moved from $001E</td>
</tr> </tr>
Linia 2004: Linia 2163:
<tr> <tr>
<td>$02E9</td> <td>$02E9</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="HNDLOD">HNDLOD<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 2069: Linia 2228:
<tr> <tr>
<td>$02F5</td> <td>$02F5</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="NEWROW">NEWROW<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td>moved from $0060</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02F6</td> <td>$02F6</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td rowspan="2"><span id="NEWCOL">NEWCOL<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td rowspan="2">moved from $0061</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02F7</td> <td>$02F7</td>
-<td><span id=""></span></td> 
-<td></td> 
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02F8</td> <td>$02F8</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="ROWINC">ROWINC<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td>moved from $0079</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>$02F9</td> <td>$02F9</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="COLINC">COLINC<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td>moved from $007A</td>
</tr> </tr>
Linia 2222: Linia 2379:
<td>$030E</td> <td>$030E</td>
<td><span id="ADDCOR">ADDCOR</span></td> <td><span id="ADDCOR">ADDCOR</span></td>
-<td></td>+<td>deleted<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$030E</td>
 +<td><span id="JMPERS">JMPERS<sup>1</sup></span></td>
 +<td>1200XL jumpers configuration</td>
</tr> </tr>
Linia 2249: Linia 2412:
<tr> <tr>
<td>$0313</td> <td>$0313</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$0313</td>
 +<td><span id="TEMP2">TEMP2<sup>1</sup></span></td>
 +<td>moved from $0314</td>
</tr> </tr>
Linia 2254: Linia 2423:
<td>$0314</td> <td>$0314</td>
<td><span id="TEMP2">TEMP2</span></td> <td><span id="TEMP2">TEMP2</span></td>
-<td></td>+<td>moved to $0313<sup>1</sup></td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$0314</td>
 +<td><span id="PTIMOT">PTIMOT<sup>1</sup></span></td>
 +<td>moved from $001C</td>
</tr> </tr>
Linia 2362: Linia 2537:
<td>$033B-$033D</td> <td>$033B-$033D</td>
<td><span id=""></span></td> <td><span id=""></span></td>
-<td>wolny</td>+<td>wolny (deleted<sup>1</sup>)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
-<td>$033E-$033F</td>+<td>$033D</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="PUPBT1">PUPBT1<sup>1</sup></span></td>
-<td></td>+<td>$5C</td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$033E</td>
 +<td><span id="PUPBT2">PUPBT2<sup>1</sup></span></td>
 +<td>$93</td>
 +</tr>
 + 
 +<tr>
 +<td>$033F</td>
 +<td><span id="PUPBT3">PUPBT3<sup>1</sup></span></td>
 +<td>$25</td>
</tr> </tr>
Linia 2525: Linia 2712:
<tr> <tr>
-<td>$03E8-$03FC</td>+<td>$03E8</td>
-<td><span id=""></span></td>+<td><span id="SUPERF">SUPERF<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03E9</td>
 +<td><span id="CKEY">CKEY<sup>1</sup></span></td>
 +<td>moved from $004A</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03EA</td>
 +<td><span id="CASSBT">CASSBT<sup>1</sup></span></td>
 +<td>moved from $004B</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03EB</td>
 +<td><span id="CARTCK">CARTCK<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03EC</td>
 +<td><span id="DERRF">DERRF<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03ED-$03F8</td>
 +<td><span id="ACMVAR">ACMVAR<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03F8</td>
 +<td><span id="BASICF">BASICF<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03F9</td>
 +<td><span id="MINTLK">MINTLK<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03FA</td>
 +<td><span id="GINTLK">GINTLK<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03FB</td>
 +<td rowspan="2"><span id="CHLINK">CHLINK<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$03FC</td>
</tr> </tr>
Linia 2658: Linia 2903:
<td><span id="SQR">SQR</span></td> <td><span id="SQR">SQR</span></td>
<td></td> <td></td>
 +</tr>
 +
 +</table>
 +
 +==Procedury i stałe CART ROM==
 +
 +<table border="1" cellpadding="5">
 +
 +<tr>
 +<td><b>Adres</b></td>
 +<td><b>Etykieta</b></td>
 +<td><b>Opis</b></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td colspan="3"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$BFFA</td>
 +<td rowspan="2"><span id="CARTCS">CARTCS</span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$BFFB</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$BFFC</td>
 +<td><span id="CART">CART</span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$BFFD</td>
 +<td><span id="CARTFG">CARTFG</span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$BFFE</td>
 +<td rowspan="2"><span id="CARTAD">CARTAD</span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$BFFF</td>
 +</tr>
 +
 +</table>
 +
 +==Procedury i stałe PBI ROM==
 +
 +<table border="1" cellpadding="5">
 +
 +<tr>
 +<td><b>Adres</b></td>
 +<td><b>Etykieta</b></td>
 +<td><b>Opis</b></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td colspan="3"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D800</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D801</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D802</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D803</td>
 +<td><span id="PDID1">PDID1<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D804</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D805</td>
 +<td rowspan="2"><span id="PDIOV">PDIOV<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D806</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D807</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D808</td>
 +<td rowspan="2"><span id="PDIRQV">PDIRQV<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D809</td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D80A</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D80B</td>
 +<td><span id="PDID2">PDID2<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D80C</td>
 +<td><span id=""></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D80D</td>
 +<td rowspan="2"><span id="PDVV">PDVV<sup>1</sup></span></td>
 +<td rowspan="2"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$D80E</td>
</tr> </tr>
Linia 2670: Linia 3063:
<td><b>Etykieta</b></td> <td><b>Etykieta</b></td>
<td><b>Opis</b></td> <td><b>Opis</b></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td colspan="3"></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$CC00</td>
 +<td><span id="ICSORG">ICSORG<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
</tr> </tr>
Linia 2814: Linia 3217:
<tr> <tr>
<td>$E000</td> <td>$E000</td>
-<td><span id="CHRORG">CHRORG</span></td>+<td><span id="CHRORG">CHRORG</span>, <span id="DCSORG">DCSORG<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 2864: Linia 3267:
<tr> <tr>
<td>$E450</td> <td>$E450</td>
-<td><span id="DISKIV">DISKIV</span></td>+<td><span id="DISKIV">DISKIV</span>, <span id="DINITV">DINITV<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>
Linia 2955: Linia 3358:
<td>$E47D</td> <td>$E47D</td>
<td><span id="CSOPIV">CSOPIV</span></td> <td><span id="CSOPIV">CSOPIV</span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$E480</td>
 +<td><span id="PUPDISV">PUPDISV<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$E483</td>
 +<td><span id="SLFTSTV">SLFTSTV<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$E486</td>
 +<td><span id="PHENTRV">PHENTRV<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$E489</td>
 +<td><span id="PHULNKV">PHULNKV<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$E48C</td>
 +<td><span id="PHINISV">PHINISV<sup>1</sup></span></td>
 +<td></td>
 +</tr>
 +
 +<tr>
 +<td>$E48F</td>
 +<td><span id="GPDVV">GPDVV<sup>1</sup></span></td>
<td></td> <td></td>
</tr> </tr>

Wersja z dnia 02:02, 23 lis 2023

Zmienne systemowe oraz adresy procedur systemu operacyjnego Atari XL/XE.

Domyślnie przyjęto nazewnictwo występujące w zachodniej literaturze:

  • Atari 400/800 Operating System Source Listing
  • Atari 400/800 Technical Reference Notes

Wszelkie zmiany i odstępstwa występujące w innych publikacjach zaznaczono ze wskazaniem na źródło występowania.

1. Atari XL Addendum

Spis treści

Tablice i zmienne w RAM

Adres Etykieta Opis
$0000 LNZBS
$0001
$0000 LNFLG1
$0001 NGFLAG1
$0002 CASINI
$0003
$0004 RAMLO
$0005
$0006 TRAMSZ
$0007 TSTDAT, CMCMD1
$0008 WARMST
$0009 BOOT?
$000A DOSVEC
$000B
$000C DOSINI
$000D
$000E APPMHI
$000F
$0010 INTZBS
$0010 POKMSK
$0011 BRKKEY
$0012 RTCLOK
$0013
$0014
$0015 BUFADR
$0016
$0017 ICCOMT
$0018 DSKFMS
$0019
$001A DSKUTL
$001B
$001C PTIMOT moved to $03141
$001D PBPNT moved to $02DE1
$001E PBUFSZ moved to $02DF1
$001F PTEMP deleted1
$001C ABUFPT1
$001D
$001E
$001F
$0020-$002F ZIOCB
$0020 IOCBAS
$0020 ICHIDZ
$0021 ICDNOZ
$0022 ICCOMZ
$0023 ICSTAZ
$0024 ICBALZ, ICBAZ
$0025 ICBAHZ
$0026 ICPTLZ, ICPTZ
$0027 ICPTHZ
$0028 ICBLLZ, ICBLZ
$0029 ICBLHZ
$002A ICAX1Z
$002B ICAX2Z
$002C ICAX3Z, ICSPRZ, ENTVEC1
$002D ICAX4Z
$002E ICAX5Z, ICIDNO
$002F ICAX6Z, CIOCHR
$0030 STATUS
$0031 CHKSUM
$0032 BUFRLO, BUFR
$0033 BUFRHI
$0034 BFENLO, BFEN
$0035 BFENHI
$0036 CRETRY moved to $029C1
$0037 DRETRY moved to $02BD1
$0036 LTEMP1
$0037
$0038 BUFRFL
$0039 RECVDN
$003A XMTDON
$003B CHKSNT
$003C NOCKSM
$003D BPTR
$003E FTYPE
$003F FEOF
$0040 FREQ
$0041 SOUNDR
$0042 CRITIC
$0043-$0049 FMSZPG
$0043 ZBUFP
$0044
$0045 ZDRVA
$0046
$0047 ZSBA
$0048
$0049 ERRNO
$004A CKEY moved to $03E91
$004B CASSBT moved to $03EA1
$004A ZCHAIN1
$004B
$004C DSTAT
$004D ATRACT
$004E DRKMSK
$004F COLRSH
$0050 TMPCHR
$0051 HOLD1
$0052 LMARGN
$0053 RMARGN
$0054 ROWCRS
$0055 COLCRS
$0056
$0057 DINDEX
$0058 SAVMSC
$0059
$005A OLDROW
$005B OLDCOL
$005C
$005D OLDCHR
$005E OLDADR
$005F
$0060 NEWROW moved to $02F51
$0061 NEWCOL moved to $02F61
$0062
$0060 FKDEF1
$0061
$0062 PALNTS1
$0063 LOGCOL
$0064 ADRESS
$0065
$0066 MLTTMP, OPNTMP, TOADR
$0067
$0068 SAVADR, FRMADR
$0069
$006A RAMTOP
$006B BUFCNT
$006C BUFSTR
$006D
$006E BITMSK
$006F SHFAMT
$0070 ROWAC
$0071
$0072 COLAC
$0073
$0074 ENDPT
$0075
$0076 DELTAR
$0077 DELTAC
$0078
$0079 ROWINC moved to $02F81
$007A COLINC moved to $02F91
$0079 KEYDEF1
$007A
$007B SWPFLG
$007C HOLDCH
$007D INSDAT
$007E COUNTR
$007F
$0080-$00FF obszar użytkownika
$00D4-$00FF zmienne pakietu FP
$00D4-$00D9 FR0
$00D5-$00D9 FR0M1
$00DA-$00DF FRE
$00E0-$00E5 FR1
$00E1-$00E5 FR1M1
$00E6-$00EB FR2
$00EC FRX
$00ED EEXP
$00EE NSIGN, FRSIGN1
$00EF ESIGN, PLYCNT1
$00F0 FCHRFLG, FCHFLG1, SGNFLG1
$00F1 DIGRT, XFMFLG1
$00F2 CIX
$00F3 INBUFF
$00F4
$00F5 ZTEMP1
$00F6
$00F7 ZTEMP4
$00F8
$00F9 ZTEMP3
$00FA
$00FB RADFLG, DEGFLG
$00FC FLPTR
$00FD
$00FE FPTR2
$00FF
$0100-$01FF stos procesora
$0200 INTABS
$0200 VDSLST
$0201
$0202 VPRCED
$0203
$0204 VINTER
$0205
$0206 VBREAK
$0207
$0208 VKEYBD
$0209
$020A VSERIN
$020B
$020C VSEROR
$020D
$020E VSEROC
$020F
$0210 VTIMR1
$0211
$0212 VTIMR2
$0213
$0214 VTIMR4
$0215
$0216 VIMIRQ
$0217
$0218 CDTMV1
$0219
$021A CDTMV2
$021B
$021C CDTMV3
$021D
$021E CDTMV4
$021F
$0220 CDTMV5
$0221
$0222 VVBLKI
$0223
$0224 VVBLKD
$0225
$0226 CDTMA1
$0227
$0228 CDTMA2
$0229
$022A CDTMF3
$022B SRTIMR
$022C CDTMF4
$022D INTEMP
$022E CDTMF5
$022F SDMCTL
$0230 SDLSTL, SDLST
$0231 SDLSTH
$0232 SSKCTL
$0233 LCOUNT1
$0234 LPENH
$0235 LPENV
$0236 BRKKY1
$0237
$0238 VPIRQ1
$0239
$023A CDEVIC
$023B CCOMND
$023C CAUX1
$023D CAUX2
$023E TEMP
$023F ERRFLG
$0240 DFLAGS
$0241 DBSECT
$0242 BOOTAD
$0243
$0244 COLDST
$0245 RECLEN1
$0246 DSKTIM
$0247-$026E LINBUF deleted1
$0247 PDVMSK1
$0248 SHPDVS1
$0249 PDIMSK1
$024A RELADR1
$024B
$024C PPTMPA1
$024D PPTMPX1
$026B CHSALT1
$026C VSFLAG1
$026D KEYDIS1
$026E FINE1
$026F GPRIOR
$0270 PADDL0
$0271 PADDL1
$0272 PADDL2
$0273 PADDL3
$0274 PADDL4
$0275 PADDL5
$0276 PADDL6
$0277 PADDL7
$0278 STICK0
$0279 STICK1
$027A STICK2
$027B STICK3
$027C PTRIG0
$027D PTRIG1
$027E PTRIG2
$027F PTRIG3
$0280 PTRIG4
$0281 PTRIG5
$0282 PTRIG6
$0283 PTRIG7
$0284 STRIG0
$0285 STRIG1
$0286 STRIG2
$0287 STRIG3
$0288 CSTAT deleted1
$0288 HIBYTE1
$0289 WMODE
$028A BLIM
$028B IMASK1
$028C JVECK1
$028D
$028E NEWADR1
$028F
$0290 TXTROW
$0291 TXTCOL
$0292
$0293 TINDEX
$0294 TXTMSC
$0295
$0296 TXTOLD
$0297
$0298
$0299
$029A
$029B
$029C TMPX1 deleted1
$029C CRETRY1 moved from $0036
$029D HOLD3
$029E SUBTMP
$029F HOLD2
$02A0 DMASK
$02A1 TMPLBT
$02A2 ESCFLG
$02A3 TABMAP
$02A4
$02A5
$02A6
$02A7
$02A8
$02A9
$02AA
$02AB
$02AC
$02AD
$02AE
$02AF
$02B0
$02B1
$02B2 LOGMAP
$02B3
$02B4
$02B5
$02B6 INVFLG
$02B7 FILFLG
$02B8 TMPROW
$02B9 TMPCOL
$02BA
$02BB SCRFLG
$02BC HOLD4
$02BD HOLD5 deleted1
$02BD DRETRY1 moved from $0037
$02BE SHFLOK
$02BF BOTSCR
$02C0 PCOLR0
$02C1 PCOLR1
$02C2 PCOLR2
$02C3 PCOLR3
$02C4 COLOR0
$02C5 COLOR1
$02C6 COLOR2
$02C7 COLOR3
$02C8 COLOR4
$02C9-$02CE PARMBL1
$02C9 RUNADR1
$02CA
$02CB HIUSED1
$02CC
$02CD ZHIUSE1
$02CE
$02CF-$02D4 OLDPAR1
$02CF GBYTEA1
$02D0
$02D1 LOADAD1
$02D2
$02D3 ZLOADA1
$02D4
$02D5 DSCTLN1
$02D6
$02D7 ACMISR1
$02D8
$02D9 KRPDEL1
$02DA KEYREP1
$02DB NOCLIK1
$02DC HELPFLG1
$02DD DMASAV1
$02DE PBPNT1 moved from $001D
$02DF PBUFSZ1 moved from $001E
$02E0 GLBABS
$02E0
$02E1
$02E2
$02E3
$02E4 RAMSIZ
$02E5 MEMTOP
$02E6
$02E7 MEMLO
$02E8
$02E9 HNDLOD1
$02EA DVSTAT
$02EB
$02EC
$02ED
$02EE CBAUDL, CBAUD
$02EF CBAUDH
$02F0 CRSINH
$02F1 KEYDEL
$02F2 CH1
$02F3 CHACT
$02F4 CHBAS
$02F5 NEWROW1 moved from $0060
$02F6 NEWCOL1 moved from $0061
$02F7
$02F8 ROWINC1 moved from $0079
$02F9 COLINC1 moved from $007A
$02FA CHAR
$02FB ATACHR
$02FC CH
$02FD FILDAT
$02FE DSPFLG
$02FF SSFLAG
$0300-$030B DCB Device Control Block
$0300 DDEVIC
$0301 DUNIT
$0302 DCOMND
$0303 DSTATS
$0304 DBUFLO, DBUF
$0305 DBUFHI
$0306 DTIMLO
$0307 DUNUSE
$0308 DBYTLO, DBYT
$0309 DBYTHI
$030A DAUX1
$030B DAUX2
$030C TIMER1
$030D
$030E ADDCOR deleted1
$030E JMPERS1 1200XL jumpers configuration
$030F CASFLG
$0310 TIMER2
$0311
$0312 TEMP1
$0313
$0313 TEMP21 moved from $0314
$0314 TEMP2 moved to $03131
$0314 PTIMOT1 moved from $001C
$0315 TEMP3
$0316 SAVIO
$0317 TIMFLG
$0318 STACKP
$0319 TSTAT
$031A-$033F HATABS tablica handlerów urządzeń
$031A-$031C P:
$031D-$031F C:
$0320-$0322 E:
$0323-$0325 S:
$0326-$0328 K:
$0329-$032B wolny
$032C-$032E wolny
$032F-$0331 wolny
$0332-$0334 wolny
$0335-$0337 wolny
$0338-$033A wolny
$033B-$033D wolny (deleted1)
$033D PUPBT11 $5C
$033E PUPBT21 $93
$033F PUPBT31 $25
$0340-$03BF IOCB Input/Output Control Block
$0340 ICHID
$0341 ICDNO
$0342 ICCOM
$0343 ICSTA
$0344 ICBAL, ICBA
$0345 ICBAH
$0346 ICPTL, ICPT
$0347 ICPTH
$0348 ICBLL, ICBL
$0349 ICBLH
$034A ICAX1
$034B ICAX2
$034C ICAX3, ICSPR
$034D ICAX4
$034E ICAX5
$034F ICAX6
$0340-$034F IOCB0 IOCB #0
$0350-$035F IOCB1 IOCB #1
$0360-$036F IOCB2 IOCB #2
$0370-$037F IOCB3 IOCB #3
$0380-$038F IOCB4 IOCB #4
$0390-$039F IOCB5 IOCB #5
$03A0-$03AF IOCB6 IOCB #6
$03B0-$03BF IOCB7 IOCB #7
$03C0-$03E7 PRNBUF bufor drukarki
$03E8 SUPERF1
$03E9 CKEY1 moved from $004A
$03EA CASSBT1 moved from $004B
$03EB CARTCK1
$03EC DERRF1
$03ED-$03F8 ACMVAR1
$03F8 BASICF1
$03F9 MINTLK1
$03FA GINTLK1
$03FB CHLINK1
$03FC
$03FD-$047F CASBUF bufor magnetofonu
$03FD CSCB
$03FE
$03FF CRCB
$0400-$047F
$047F CASBEN
$0480-$06FF obszar użytkownika
$057E LBPR1, LBUFF2
$057F LBPR2
$0580-$05FF LBUFF
$05E0-$05E5 PLYARG
$05E6-$05EB FPSCR, FSCR
$05EC-$05F1 FPSCR1, FSCR1
$05FF LBFEND

Procedury i stałe BASIC ROM

Adres Etykieta Opis
$BD73 COS
$BD81 SIN
$BE43 ATAN
$BEB1 SQR

Procedury i stałe CART ROM

Adres Etykieta Opis
$BFFA CARTCS
$BFFB
$BFFC CART
$BFFD CARTFG
$BFFE CARTAD
$BFFF

Procedury i stałe PBI ROM

Adres Etykieta Opis
$D800
$D801
$D802
$D803 PDID11
$D804
$D805 PDIOV1
$D806
$D807
$D808 PDIRQV1
$D809
$D80A
$D80B PDID21
$D80C
$D80D PDVV1
$D80E

Procedury i stałe OS ROM

Adres Etykieta Opis
$CC00 ICSORG1
$D800 AFP
$D8E6 FASC
$D9AA IFP
$D9D2 FPI
$DA44 ZFR0
$DA46 ZFR1
$DA60 FSUB
$DA66 FADD
$DADB FMUL
$DB28 FDIV
$DD40 PLYEVL
$DD89 FLD0R
$DD8D FLD0P
$DD98 FLD1R
$DD9C FLD1P
$DDA7 FST0R
$DDAB FST0P
$DDB6 FMOVE
$DDC0 EXP
$DDCC EXP10
$DECD LOG
$DED1 LOG10
$E000 CHRORG, DCSORG1
$E400 VECTBL
$E400 EDITRV
$E410 SCRENV
$E420 KEYBDV
$E430 PRINTV
$E440 CASETV
$E450 DISKIV, DINITV1
$E453 DSKINV
$E456 CIOV
$E459 SIOV
$E45C SETVBV
$E45F SYSVBV
$E462 XITVBV
$E465 SIOINV
$E468 SENDEV
$E46B INTINV
$E46E CIOINV
$E471 BLKBDV
$E474 WARMSV
$E477 COLDSV
$E47A RBLOKV
$E47D CSOPIV
$E480 PUPDISV1
$E483 SLFTSTV1
$E486 PHENTRV1
$E489 PHULNKV1
$E48C PHINISV1
$E48F GPDVV1
$FFFA NMI
$FFFC RESET
$FFFE IRQ
Personal tools