Mariusz Geisler

From Atariki

Revision as of 00:03, 4 sie 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Warszawiak, najpierw pracownik P.Z. Karen, następnie, gdy ta firma przestała się interesować Atari, został właścicielem i szefem niewielkiej firmy Karin. Autor wielu rozszerzeń sprzętowych do komputerów Atari 8-bit, ST, Falcona i Portfolio. Najbardziej znanym jego dziełem jest chyba kontroler stacji dysków Karin Maxi.

Mariusz Geisler zmarł nagle 29 maja 1999 roku, w wieku lat 39.

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools