Menu4Car

From Atariki

Revision as of 22:19, 25 lis 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Oprogramowanie w prostym C (kompiluje się chyba na wszystkim) do tworzenia obrazów kartridży [MaxFlash] i [Jataricart]. Napisane przez GienekP i [Jakub Husak|Jakuba Husaka]. Udostępnia kompresję plików xex (apl) i możliwość uruchamiania stardardowych kartridży 8kB. Można dodać 104 gry, które rozmieszczone są na maksymalnie 4 stronach.

Personal tools