Microram 64k Memory Board

From Atariki

Revision as of 17:00, 1 mar 2012; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:Microram64k.png

Rozszerzenie do 64 KB RAM oferowane przez MPP (Supra Corp.), przeznaczone dla 600XL. Był pierwszym modułem*) rozszerzającym pamięć 600XL do 64KB RAM (bardziej znany to trudnodostępny moduł 1064, sygnowany przez ATARI).

Technikalia

  • Wymiary: 3,5x7x1"
  • 37902 bajty dostępne pod interpreterem ATARI BASIC, około 57KB przy języku maszynowym*)
  • Początkowa cena modułu wynosiła 149,95$ (dla porównania: cena samego Atari 600XL: 149,99$)
  • Do wykorzystania tylko z Atari 600XL

*) Według "Analog" nr 19

Personal tools