Morgoth

From Atariki

Revision as of 07:51, 29 kwi 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Michał "Morgoth" Cierkoński. Muzyk w grupie Quasimodos i początkowo drugi koder. Zilustrował muzycznie większość produkcji grupy. Użyczył także muzyki do dema Tit Madteamu.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools