Morgoth

From Atariki

Revision as of 04:46, 16 sie 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Michał 'Morgoth' Cierkoński. Muzyk w grupie Quasimodos i początkowo drugi koder. Zilustrował muzycznie większość produkcji grupy. Użyczył także muzyki do dema Tit Madteamu praz do Scene Registera 5.0.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools