Morgoth

From Atariki

Revision as of 15:47, 23 maj 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Michał 'Morgoth' Cierkoński. Muzyk w grupie Quasimodos i początkowo drugi koder. Zilustrował muzycznie większość produkcji grupy. Użyczył także muzyki do dema Tit Madteamu oraz do Scene Registera 5.0.

Muzyka w ASMADB


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools