Mosaic

From Atariki

Revision as of 09:45, 23 mar 2012; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rozszerzenie pamięci przeznaczone dla komputerów serii 400/800. Rozszerza podstawowe 8 lub 16k do 48k pamięci podstawowej plus cztery banki po 4k (co razem daje 64 KB). Wkładając do komputera trzy karty po 64k uzyskuje się rozszerzenie do 192k. Rejestr sterujący rozszerzeniem znajduje się pod adresem $FFC0.

Bibliografia


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools