Noise

From Atariki

Revision as of 08:54, 18 kwi 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Słowackie party przeznaczone dla użytkowników wszystkich komputerów Atari. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 r. w Koszycach.

Edycje:

Noise 2006.

Personal tools