Nonejm

From Atariki

Revision as of 07:47, 9 kwi 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Produkcja grupy Tight, wystawiona na Intel Outside 4, gdzie zajęła drugie miejsce. Później to samo demo, z dodatkami i paroma zmianami (m.in. inna muzyka plus animacja torusa na końcu) wystawione zostało ponownie na QuaST 1997 jako Total Daze. Krótko mówiąc grupa Tight w demach się nie popisała.

Demo również spotyka się pod nazwą Tight Demo.

A leży między innymi tutaj.

Personal tools