Nowe urządzenia

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zwyczajowa nazwa urządzeń peryferyjnych podłączanych do złącza interfejsu równoległego (PBI) komputerów Atari serii XL lub CART/ECI komputerów serii XE. W systemie operacyjnym (XL OS) zdefiniowano sposób podłączenia urządzenia tak, żeby zostało ono automatycznie zainicjowane podczas startu systemu i samo zainstalowało w pamięci odpowiednie dla siebie programy obsługi (sterowniki). Istnieje też możliwość załadowania sterownika podczas pracy, bez restartu komputera.

"Nowe urządzenie" może być urządzeniem znakowym CIO lub urządzeniem blokowym SIO. Dodatkowo jego sterownik może rezydować na zewnętrznej, należącej do urządzenia pamięci ROM (pojawia się ona na żądanie systemu operacyjnego w obszarze adresowym $D800-$DFFF, gdy takie urządzenie jest podłączone), lub też może zostać załadowany - również na żądanie systemu operacyjnego - do pamięci głównej komputera. Urządzeń ze sterownikiem rezydującym w zewnętrznym ROM-ie może być do ośmiu.

Mechanizm nowych urządzeń wykorzystany jest głównie przez interfejsy szybkich pamięci masowych. Nowymi urządzeniami są:

Niektórzy z twórców zmodyfikowanych systemów operacyjnych do XL/XE nie wiedząc, do czego służą procedury obsługi nowych urządzeń, pozwolili sobie je usunąć. Odbiera to oczywiście możliwość użycia peryferiów wymienionych na powyższej liście. Taki błąd popełnił m.in. twórca QMEG OS-u, Stefan Dorndorf: stąd QMEG OS w wersjach poniżej 4.0 nie współpracuje z twardymi dyskami.

Zobacz też

Personal tools