OHP

From Atariki

Revision as of 21:12, 14 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

OHP - OCHOTNICZY HUFIEC PROGRAMOWANIA - grupa fejkowa, stworzona przez Qbka.

Skład:

  • Qbek
  • Mleko
  • Koper

Dorobek grupy jest drastycznie skromny - "BELMONDO DEMO 2" oraz parę artykułów w zinach.

Personal tools