Odyn1ec

From Atariki

Revision as of 17:54, 26 lip 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jarosław Wyszyński. Jeden z najlepszych małoatarowskich grafików drugiej dekady XXI w. Zna i potrafi robić użytek z programu Graph2Font. Od 2013 r. zasila szeregi grupy Lamers.

Linki:

Personal tools