Odyn1ec

From Atariki

Jump to: navigation, search

Jarosław Wyszyński. Jeden z najlepszych małoatarowskich grafików drugiej dekady XXI w. Zna i potrafi robić użytek z programu Graph2Font. Od 2013 r. zasila szeregi grupy Lamers.

Linki:

Personal tools