Orneta

From Atariki

Revision as of 22:51, 22 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w którym odbywały się zloty QuaST (dokładniej w Miejskim Dom Kultury w Ornecie ul. 1-go Maja).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools