Our 5oft

From Atariki

Revision as of 08:17, 22 mar 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Our 5oft założyli Btronic, Pirx i Blue Tom około roku 1988 w Pułtusku. Grupa istniała w czasach proto-sceny. Cos znaczące prodki grupy to (w kolejności mniej więcej chronologicznej): Pewex demo (okazuje się, że Our 5oft był prekursorem emarketingu w Polsce:) Kasprzak demo Equation of Time Stop! gamo Halleproject demo (jedna część) OMC65 crossassembler Intel Outside

Gry: Operation Blood Bank Bang! Special Forces

Grupa nie istnieje, choć Pirx i Btronic interesują się życiem sceny.

Personal tools