Our 5oft

From Atariki

Revision as of 11:26, 23 mar 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Our 5oft założyli Btronic, Pirx i Blue Tom około roku 1988 w Pułtusku. Grupa istniała w czasach proto-sceny. Cos znaczące prodki grupy to (w kolejności mniej więcej chronologicznej):
Pewex demo (okazuje się, że Our 5oft był prekursorem emarketingu w Polsce:)
Kasprzak demo
Equation of Time
Stop! gamo
Halleproject demo (jedna część)
OMC65 crossassembler
Intel Outside

Gry:
Operation Blood
Bank Bang!
Special Forces

Grupa nie istnieje, choć Pirx i Btronic interesują się życiem sceny.

Personal tools