PAT (format pliku)

From Atariki

Revision as of 23:44, 2 lut 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format patternu obsługiwany przez program Atari Digi-Drum znany również jako Atari MicroRhythm.

offsetdługośćopis
$0000$001fNumery instrumentów dla kanału 1 patternu 1
$001f$0001$00
$0020$001fNumery instrumentów dla kanału 2 patternu 1
$003f$0001Rozmiar patternu 1
.........
$07c0$001fNumery instrumentów dla kanału 1 patternu 32
$07df$0001$00
$07e0$001fNumery instrumentów dla kanału 2 patternu 32
$07ff$0001Rozmiar patternu 32

Instrumenty numerowane są następująco:

  • 1 - bass drum
  • 2 - snare
  • 3 - low tom
  • 4 - middle tom
  • 5 - cowbell
  • 6 - hat closed
  • 7 - hat open
  • 8 - clap

0 oznacza brak instrumentu na danej pozycji.

Program pozwala na edycję jedynie 29 patternów, więc 3 ostatnie zawsze będą puste.

Linki

Personal tools