PGR

From Atariki

Revision as of 13:36, 18 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format pliku Power Graphics.

Plik składa się z jednego bloku DOSowego rozpoczynającego się od $8206, czyli początkowe bajty to $FF, $FF, $06, $82, a następnie dwa bajty adresu ostatniego bajtu bloku.

Dane wg położenia w pamięci

 • $8206-$8207 - Adres zakodowanego programu (patrz niżej).
 • $8208-$820F - Napis "PowerGFX" w ASCII.
 • od $8210 - Display List.
 • $8300-$87FF - Grafika PMG.
 • $83F8-$8405 - Zawartość rejestrów GTIA $D000-$D00D na początku ramki.
 • $84F8-$8505 - Zawartość rejestrów GTIA $D00E-$D01B na początku ramki.
 • $8506 - Zawartość rejestru DMACTL. Bity 2 i 3 są też wpisywane do bitów 0 i 1 rejestru GRACTL.

Zakodowany program jest wykonywany w trakcie wyświetlania 240 linii obrazu i może manipulować rejestrami GTIA. Kodowanie programu:

 • bit 5 - kolejny bajt zawiera wartość wpisywaną do akumulatora - LDA # umieszczane przed ewentualnymi NOPami i STA.
 • bity 0-4:
  • w zakresie $00-$1B - bit 6 oznacza NOP, następnie jest STA $D0xx, bit 7 oznacza, że następnie jest STA $D40A
  • w zakresie $1C-$1F - bity 6 (o wadze 1), 7 (o wadze 2) ,0 (o wadze 4), 1 (o wadze 8) oznaczają 1-15 NOPów lub koniec linii skaningowej (STA $D40A) gdy 0.
Personal tools