PIA

From Atariki

Revision as of 21:22, 10 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

PIA, czyli Peripheral Interface Adapter. Układ 6520. W atari zajmuje się sterowaniem kontrolerem pamięci oraz dżojstikami.

Personal tools