Pandemonium

From Atariki

Revision as of 22:47, 10 maj 2021; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pandemonium było polską grupą demoscenową, która działała na komputerach Atari: 8-bitowym (demo Armageddon) i (bardziej) Falcon pod koniec lat 90. XX w. Pochodziła z Gdańska.

Członkami PANDEMONIUM byli:

  • Darth - kod, grafika
  • HERNE - kod
  • GRIMM - grafika
  • ASTAROTH - muzyka
  • SIGURD - muzyka
  • VLX - muzyka
  • Grey - swap


Obecnie grupa nie istnieje.

Linki

Personal tools