Paragraf

From Atariki

Revision as of 20:05, 26 lip 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rzadko używana jednostka miary równa 16 bajtom. Ma zastosowanie np. w nagłówku pliku ATR.

Personal tools