Paskud

From Atariki

Revision as of 00:47, 31 sie 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Imię i nazwisko: Grzegorz Pancherz.

Jeden z legendarnych już pionierów sceny atarowskiej. Działał w grupie Union Software Of Silesia Rousers (USSR), działał na małym Atari, później również na "wyższych" modelach Atari. Do dzisiejszego dnia zajmuje się serwisem "dużych" Atari oraz rozszerzeniami do w.w. Oprócz tego Paskud był organizatorem kilku zlotów atarowskich w Mikołowie.

Personal tools