Piksel

From Atariki

Revision as of 18:06, 24 wrz 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Piksel (ang. pixel - wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy element obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat lub prostokąt, wypełniony w całości jednolitym kolorem.

Personal tools