Piksel

From Atariki

Jump to: navigation, search

Piksel (ang. pixel - wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy element obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat lub prostokąt, wypełniony w całości jednolitym kolorem.

Personal tools