Player/Missile Graphics

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 08:58, 19 wrz 2005
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 09:06, 19 wrz 2005
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(część dot. kolorów)
Next diff →
Linia 3: Linia 3:
Player and Missile Graphics - "grafika graczy i pocisków". Rodzaj sprzętowego trybu pracy układów wizyjnych ATARI, polegający na możliwości nałożenia na ekran obiektów niezależnych od zawartości pamięci graficznej. Generowane w ten sposób ruchome obiekty znane są na innych platformach sprzętowych pod nazwą "duszków" (ang. sprites). Player and Missile Graphics - "grafika graczy i pocisków". Rodzaj sprzętowego trybu pracy układów wizyjnych ATARI, polegający na możliwości nałożenia na ekran obiektów niezależnych od zawartości pamięci graficznej. Generowane w ten sposób ruchome obiekty znane są na innych platformach sprzętowych pod nazwą "duszków" (ang. sprites).
-W 8-bitowych komputerach Atari możliwe jest uzyskanie czterech niezależnych duszków i czterech pocisków (lub pięciu duszków - piątego uzyskujemy przez połączenie czterech pocisków). Jeden duszek może mieć dowolny, wybrany z palety, kolor - pocisk ma zawsze ten sam kolor co odpowiadający mu duszek (np. jeśli duszek nr 3 ma kolor $0A pocisk ma również kolor $0A). Matryca duszków ma 8 punktów szerokości (wysokość nieograniczona), pocisków 2 punkty (wysokość dowolna).+W 8-bitowych komputerach Atari możliwe jest uzyskanie czterech niezależnych duszków i czterech pocisków (lub pięciu duszków - piątego uzyskujemy przez połączenie czterech pocisków).
 + 
 +== Kolory ==
 + 
 +Jeden duszek może mieć dowolny, wybrany z palety, kolor - pocisk ma zawsze ten sam kolor co odpowiadający mu duszek (np. jeśli duszek nr 3 ma kolor $0A pocisk ma również kolor $0A), wyjątkiem jest sytuacja, kiedy łączymy pociski w celu otrzymania gracza nr 4 - w tym przypadku gracz ten otrzymuje kolor z rejestru $d019. Matryca duszków ma 8 punktów szerokości (wysokość nieograniczona), pocisków 2 punkty (wysokość dowolna).
 + 
 +Kolory ustalamy wpisując odpowiednie wartości do rejestrów COLPM0-COLPM1 ($d012-$d015).
== Pozycjonowanie == == Pozycjonowanie ==

Wersja z dnia 09:06, 19 wrz 2005

Spis treści

Charakterystyka

Player and Missile Graphics - "grafika graczy i pocisków". Rodzaj sprzętowego trybu pracy układów wizyjnych ATARI, polegający na możliwości nałożenia na ekran obiektów niezależnych od zawartości pamięci graficznej. Generowane w ten sposób ruchome obiekty znane są na innych platformach sprzętowych pod nazwą "duszków" (ang. sprites).

W 8-bitowych komputerach Atari możliwe jest uzyskanie czterech niezależnych duszków i czterech pocisków (lub pięciu duszków - piątego uzyskujemy przez połączenie czterech pocisków).

Kolory

Jeden duszek może mieć dowolny, wybrany z palety, kolor - pocisk ma zawsze ten sam kolor co odpowiadający mu duszek (np. jeśli duszek nr 3 ma kolor $0A pocisk ma również kolor $0A), wyjątkiem jest sytuacja, kiedy łączymy pociski w celu otrzymania gracza nr 4 - w tym przypadku gracz ten otrzymuje kolor z rejestru $d019. Matryca duszków ma 8 punktów szerokości (wysokość nieograniczona), pocisków 2 punkty (wysokość dowolna).

Kolory ustalamy wpisując odpowiednie wartości do rejestrów COLPM0-COLPM1 ($d012-$d015).

Pozycjonowanie

Pozycję pionową duszków kontroluje się wpisując jego położenie do rejestrów HPOSP0-HPOSP3 ($d000-$d003), możliwe są wartości od $00 do $E3, ale duszek będzie widoczny na ekranie w zakresie wartości $30-$d0. Podobnie zmienia się pozycję poziomą pocisków - należy wpisywać pożądane wartości do rejestrów HPOSM0-HPOSM3 ($d004-$d007). W przypadkach kontrolowania pozycji są to rejestry tylko do odczytu.

Niestety nie ma rejestrów określających pozycję pionową - kontroluje się ją zmieniając położenie duszków (pocisków) w obszarze PMBASE.

Wykrywanie kolizji

Komputery z serii 400/800/XL/XE posiadają również sprzętową możliwość kontrolowania kolizji duszków (pocisków) z tłem, jak i z innymi duszkami (pociskami). Służą do tego te same rejestry co powyżej - tym razem w trybie do odczytu:

M0PF-M3PF ($d000-$d003) Kolizja pocisku z tłem. Wartości odczytujemy z poniższego schematu:

      Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Rejestr koloru  ...nieużywane....   3   2   1   0

P0PF-P1PF ($d004-$d007) Kolizja duszka z tłem:

      Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Rejestr koloru  ....nieużywane...   3   2   1   0

M0PL-M3PL ($d008-$d00b) Kolizja pocisku z duszkiem (nie ma rejestrów służących do wykrywania kolizji pocisku z pociskiem):

  Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Duszek  ...nieużywane....   3   2   1   0

P0PL-P3PL ($d00c-$d00f) Kolizja duszka z duszkiem:

  Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Duszek  ...nieużywane....   3   2   1   0

Rozmiar

Duszki oraz pociski mogą być sprzętowo rozszerzane w pionie za pomocą przeznaczonych do tego celu rejestrów. Możliwe są: szerokość pojedyńcza, podwójna i poczwórna. Uzyskuje się je ustawiając odpowiednie kombinacje bitów:


Bit     7 6 5 4 3 2 1 0
Szerokość:  ...nieużywane... 0 0 pojedyńcza (8 cykli koloru)
                0 1 podwójna  (16 cykli koloru)
                1 0 pojedyńcza
                1 1 poczwórna (32 cykle koloru)

Dla ustalenie szerokości dla wszystkich pocisków używa się rejestru SIZEM ($d00c):

Bity            Szerokość:
         pojedyńcza  podwójna  poczwórna
7 i 6: pocisk 3    0,128     64    192
5 i 4: pocisk 2    0, 32     16    48
3 i 2: pocisk l    0, 8     4    12
1 i 0: pocisk 0    0, 2     1     3
Personal tools