Player/Missile Graphics

From Atariki

Revision as of 16:25, 5 maj 2017; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Spis treści

Charakterystyka

Player and Missile Graphics - "grafika graczy i pocisków". Właściwość układu GTIA polegająca na nakładaniu na ekran obiektów niezależnych od zwykłej zawartości ("tła" oraz "ramek"). Generowane w ten sposób ruchome obiekty znane są na innych platformach sprzętowych pod nazwą "duszków" (ang. sprites).

W 8-bitowych komputerach Atari możliwe jest uzyskanie czterech niezależnych graczy i czterech pocisków (lub pięciu graczy - piątego uzyskujemy przez połączenie czterech pocisków).

Kształt

Każdy gracz ma szerokość 8 pikseli. Ich kształty definiuje się w osobnych obszarach określonych przez zawartość PMBASE ($D407). Każdemu bitowi w bajcie odpowiada jeden piksel gracza.

Kolejne bajty definiowane w obszarze dowolnego gracza:

  0   7 - piksel
 n ........
  ..oooo..
  .o....o.
  o.o..o.o
  o......o
  o.oooo.o
  .o....o.
  ..oooo..
n+8 ........
 : 7   0 - bit
bajt

Szerokość pocisku wynosi 2 piksele. Ponieważ wszystkich dostępnych pocisków jest dokładnie 4, to definiuje się je razem poprzez wypełnienie odpowiednich par bitów w obszarze pocisków określanym również przez zawartość PMBASE ($D407):

Kolejne bajty definiowane w obszarze pocisków:

  3 2 1 0 - pocisk
   :  :  :  :
  01 01 01 01 - piksel
 n .. .. .. ..
  .. oo oo ..
  .o .. .o o.
  o. .. oo .o
  o. .o o. .o
  o. oo .. .o
  .o o. .. o.
  .. oo oo ..
n+8 .. .. .. ..
 : 76 54 32 10 - bit
bajt

Każdemu bitowi, podobnie jak w przypadku graczy, odpowiada dokładnie jeden piksel pocisku.

Kolory

Jeden gracz może mieć dowolny, wybrany z palety, kolor - pocisk ma zawsze ten sam kolor co odpowiadający mu gracz (np. jeśli gracz nr 3 ma kolor $0A pocisk ma również kolor $0A). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy łączymy pociski w celu otrzymania piątego gracza - w tym przypadku gracz ten otrzymuje kolor z rejestru COLPF3 ($D019). Przez ingerencję w rejestr GTIACTL ($D01B) można też spowodować, że nakładające się piksele obiektów będą miały trzeci kolor uzyskiwany przez wykonanie logicznego OR na wartościach rejestrów kolorów nakładających się obiektów. Nakładanie kolorów zachodzi wyłącznie w parach:

 • gracz 0 + gracz 1
 • gracz 2 + gracz 3
 • pocisk 0 + pocisk 1
 • pocisk 2 + pocisk 3

Kolory ustalamy wpisując odpowiednie wartości do rejestrów COLPM0-COLPM3 ($D012-$D015).

Pozycjonowanie

Pozycję poziomą graczy kontroluje się wpisując ich położenie do rejestrów HPOSP0-HPOSP3 ($D000-$D003). Podobnie zmienia się pozycję poziomą pocisków - należy wpisywać pożądane wartości do rejestrów HPOSM0-HPOSM3 ($D004-$D007). Są to rejestry tylko do zapisu.

Niestety nie ma rejestrów określających pozycję pionową - kontroluje się ją zmieniając położenie graczy oraz pocisków w obszarze pamięci wskazywanym przez PMBASE ($D407).

ANTIC rysuje na ekranie telewizyjnym 240 linii począwszy od linii 8, a skończywszy na 247. Z tego względu w rozdzielczości jednoliniowej na ekranie widoczna jest treść duszka zdefiniowana bajtami 8..247, a w rozdzielczości dwuliniowej bajtami 4..123 obszaru wskazywanego prze PMBASE ($D407). Pozostałe bajty znajdują się "poza ekranem" i nie są nigdy widoczne.

Wykrywanie kolizji

Istnieje również możliwość sprzętowego wykrywania wzajemnych kolizji duszków z polem gry (ale nie z kolorem tła), jak i z innymi duszkami. Służą do tego rejestry tylko do odczytu:

      Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Rejestr koloru  ...nieużywane....   3   2   1   0
      Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Rejestr koloru  ....nieużywane...   3   2   1   0
  Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Duszek  ...nieużywane....   3   2   1   0
  Bit   7  6  5  4   3   2   1   0
Duszek  ...nieużywane....   3   2   1   0

Rozmiar

Matryca graczy ma 8 punktów szerokości, pocisków 2 punkty. Gracze oraz pociski mogą być sprzętowo rozszerzane za pomocą przeznaczonych do tego celu rejestrów. Możliwe są: szerokość pojedyncza, podwójna i poczwórna. Uzyskuje się je ustawiając odpowiednie kombinacje bitów w rejestrach SIZEP0-SIZEP3:

Bit     7 6 5 4 3 2 1 0
Szerokość:  ...nieużywane... 0 0 pojedyncza (8 cykli koloru)
                0 1 podwójna  (16 cykli koloru)
                1 0 pojedyncza
                1 1 poczwórna (32 cykle koloru)

Dla ustalenia szerokości dla pocisków używa się rejestru SIZEM ($D00C):

Bity            Szerokość:
         pojedyncza  podwójna  poczwórna
7 i 6: pocisk 3    0,128     64    192
5 i 4: pocisk 2    0, 32     16    48
3 i 2: pocisk 1    0, 8     4    12
1 i 0: pocisk 0    0, 2     1     3

Co do wysokości, zarówno gracze jak i pociski mają zawsze wysokość całego ekranu (łącznie z ewentualnymi ramkami) - oczywiście widać przy tym tylko te ich części, które zostały "narysowane" w obszarze pamięci wskazywanym przez rejestr PMBASE $D407. Bit skasowany oznacza tu piksel przezroczysty, bit ustawiony - piksel w kolorze wybranym dla danego duszka.

Personal tools