Polski Edytor

From Atariki

Revision as of 14:24, 24 lut 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Mini edytor obsługujący polskie znaki. Napisał go Janusz B. Wiśniewski. Został opublikowany na łamach Tajemnice Atari.

Personal tools