PowerGraph

From Atariki

Revision as of 11:58, 16 paź 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

PowerGraph - mocno niedoceniany edytor do uzyskiwania wielokolorowych obrazków bez interlejsu na małym Atari (rodzaj graficznego asemblera). Autorem jest Fox, używał grafik z grupy Infinity - Qba (obrazki przykładowe: Jaga, Dalmatyńczyk). PowerGraph pozwala praktycznie na (prawie) całkowite wykorzystanie możliwości drzemiących w układzie graficznym ANTIC - zmiany kolorów/trybów w rastrze, pełne wykorzystanie ekranu itp. ... W praktyce jest dość skomplikowany i pracochłonny, dlatego jego "konkurent", czyli GED jest używany przez więcej osób.

Personal tools