Procedury wejścia-wyjścia

From Atariki

Revision as of 18:41, 21 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

"Mapa pamięci Atari XL/XE: Procedury wejścia/wyjścia" to książka Wojciecha Zientary wydana w 1988 roku przez SOETO.

Jest to kompletny listing podsystemu I/O (SIO oraz CIO) XL OS-u, wraz z komentarzem. Nakład 5050 egzemplarzy. Format A-5, 238 stron. Pierwotna cena 1750 zł. (trzy do sześciu złotych obecnych).

Wersja elektroniczna dostepna w Elektronicznym Archiwum Tajemnic Atari (w dziale: Książki)

Errata

StronaWiersz
od góry
Wiersz
od dołu
JestPowinno być
15 6-
0620   BCC EXIT
0620   BCC $E547  ;do JMP CIORET
2423-
0320   LDA COMTAB+3,Y
0320   LDA COMTAB-3,Y
32-18-17
0190   DEC ICBAZ
0200 END RTS
0190 END DEC ICBAZ
0200   RTS
44-9
0550   .BYTE 't,'h,'d,NU
0550   .BYTE 'f,'h,'d,NU
459-
0720   .BYTE 'T,'H,'D,NU
0720   .BYTE 'F,'H,'D,NU
481- brak dalszego ciągu
listingu ze strony 47
0630   .BYTE $1C
0640   .WORD CRSHOM
0650   .BYTE $1D
0660   .WORD BTMLIN
0670   .BYTE $1E
0680   .WORD CRSLMR
0690   .BYTE $1F
0700   .WORD CRSRMR
52-3
1210   STA TXTMSC+1
1210   STY TXTMSC+1
621-4-
0660   STA DSTAT
0670   PLA
0680   PLA
0690 SWP LDA SWPFLG
0660 SWP STA DSTAT
0670   PLA
0680   PLA
0690   LDA SWPFLG
7320- brak dalszego ciągu listingu
0150   .BYTE $30,$0C,$03
0160 MSKTAB
0170   .BYTE $80,$40,$20,$10
0180   .BYTE $08,$04,$02,$01
7426-
0640   JMP EXIT
0640   JMP $F6AB  ;do JMP COMLOG
82-21
0440   BEQ CHR
0440   BNE CHR
10529-
0160   *= $FE07
0160   *= $FF07
14918- NOTE SECTOR)SEND HANDLER)
1981- 2,217 MHz1,77 MHz
199-22 2,217 MHz1,77 MHz
199-19 2,217 MHz1,77 MHz
199-14 2,217 MHz1,77 MHz
219-26
$35 - LTEMP - 
$36 - LTEMP - 
225-26 2,217 MHz1,77 MHz
225-24 2,217 MHz1,77 MHz
22612- (192 punkty)(256 punktów)
Personal tools