Programowanie: Jak stwierdzić obecność SpartaDOS X oraz jego konfigurację pamięci

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 12:47, 1 paź 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)
(polskie znaczki up your ass)
← Previous diff
Wersja z dnia 11:03, 22 lip 2008
KMK (Dyskusja | wkład)
(stara metoda w następnej wersji przestanie działać)
Next diff →
Linia 9: Linia 9:
; ;
-p0 equ $f0+p0 = $f0
 +fsymbol = $07EB
-sparta_detect equ *+sparta_detect
; if peek($700) = 'S' and bit($701) sets V then we're SDX ; if peek($700) = 'S' and bit($701) sets V then we're SDX
- lda $700+ lda $0700
cmp #$53 ; 'S' cmp #$53 ; 'S'
bne no_sparta bne no_sparta
- bit $701+ lda $0701
- bvc no_sparta+ cmp #$40
 + bcc no_sparta
 + cmp #$44
 + bcc _oldsdx
-; we're running SDX, find (DOSVEC)-$150 +; we're running 4.4 - the old method is INVALID as of 4.42
 + lda #<sym_t
 + ldx #>sym_t
 + jsr fsymbol
 + sta p0
 + stx p0+1
 + ldy #$06
 + bne _fv
 +
 +; we're running SDX, find (DOSVEC)-$150
- lda $a+_oldsdx lda $a
sec sec
- sbc <$150+ sbc #<$150
sta p0 sta p0
lda $b lda $b
- sbc >$150+ sbc #>$150
sta p0+1 sta p0+1
Linia 36: Linia 49:
ldy #0 ldy #0
- lda (p0),y+_fv lda (p0),y
rts rts
no_sparta lda #$ff no_sparta lda #$ff
rts rts
 +
 +sym_t .byte "T_ "
; if A=$FF -> No SDX :( ; if A=$FF -> No SDX :(
Linia 46: Linia 61:
; if A=anything else -> BANKED mode, and A is the bank number ; if A=anything else -> BANKED mode, and A is the bank number
</pre> </pre>
 +
[[Kategoria:Niezbędnik kodera]] [[Kategoria:Niezbędnik kodera]]

Wersja z dnia 11:03, 22 lip 2008

Należy wywołać poniższą procedurę. Wynik w akumulatorze, znaczenie poszczególnych wartości podane w komentarzach na końcu.

; sparta_detect.asm
; (c) idea by KMK, code: mikey
;
; $Id: sparta_detect.asm,v 1.2 2006/09/27 22:59:27 mikey Exp $
; 

p0   = $f0
fsymbol = $07EB
          
sparta_detect

; if peek($700) = 'S' and bit($701) sets V then we're SDX

        lda $0700
        cmp #$53     ; 'S'
        bne no_sparta
        lda $0701
        cmp #$40
        bcc no_sparta
        cmp #$44
        bcc _oldsdx

; we're running 4.4 - the old method is INVALID as of 4.42

        lda #<sym_t
        ldx #>sym_t
        jsr fsymbol
        sta p0
        stx p0+1
        ldy #$06
        bne _fv

; we're running SDX, find (DOSVEC)-$150 

_oldsdx     lda $a
        sec
        sbc #<$150
        sta p0
        lda $b
        sbc #>$150
        sta p0+1

; ok, hopefully we have established the address. 
; now peek at it. return the value. 

        ldy #0
_fv       lda (p0),y
        rts
no_sparta    lda #$ff 
        rts

sym_t      .byte "T_   "

; if A=$FF -> No SDX :(
; if A=$FE -> SDX is in OSROM mode
; if A=$00 -> SDX doesn't use any XMS banks
; if A=anything else -> BANKED mode, and A is the bank number 
Personal tools