Programowanie: Jak wykryć system TV

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 03:24, 9 sty 2020
Mono (Dyskusja | wkład)
(Linki - antix)
← Previous diff
Aktualna wersja
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(Dodałem info, że OS XL - w starszych nie ma rejestrów opóźnienia klawiatury)
Linia 3: Linia 3:
Tworzeniem obrazu w Atari zajmuje się ANTIC który formuje sygnały wideo oraz generuje treść obrazu i to on decyduje o tym ile linii obrazu zawiera pojedyncza ramka. Układ GTIA zaś nakłada kolory na podstawie informacji podanej przez ANTIC. Tworzeniem obrazu w Atari zajmuje się ANTIC który formuje sygnały wideo oraz generuje treść obrazu i to on decyduje o tym ile linii obrazu zawiera pojedyncza ramka. Układ GTIA zaś nakłada kolory na podstawie informacji podanej przez ANTIC.
-OS przeprowadza detekcję systemu TV podczas procedury RESET badając rejestr PAL ($D014) układu GTIA i zależnie od jego wartości ustawia opóźnienie KRPDEL ($2D9) i repetycję klawiszy KEYREP ($2DA) oraz zawartość rejestru PALNTS ($62).+OS XL przeprowadza detekcję systemu TV podczas procedury RESET badając rejestr PAL ($D014) układu GTIA i zależnie od jego wartości ustawia opóźnienie KRPDEL ($2D9) i repetycję klawiszy KEYREP ($2DA) oraz zawartość rejestru PALNTS ($62).
Test przeprowadzany jest następująco: Test przeprowadzany jest następująco:

Aktualna wersja

Ośmiobitowe komputery Atari występują w wariantach PAL, NTSC i SECAM. Różnice dotyczą częstotliwości kwarcu taktującego CPU, generowanych kolorów oraz częstotliwości odchylania pionowego VBLK (a co za tym idzie ilości linii obrazu w pojedynczej ramce).

Tworzeniem obrazu w Atari zajmuje się ANTIC który formuje sygnały wideo oraz generuje treść obrazu i to on decyduje o tym ile linii obrazu zawiera pojedyncza ramka. Układ GTIA zaś nakłada kolory na podstawie informacji podanej przez ANTIC.

OS XL przeprowadza detekcję systemu TV podczas procedury RESET badając rejestr PAL ($D014) układu GTIA i zależnie od jego wartości ustawia opóźnienie KRPDEL ($2D9) i repetycję klawiszy KEYREP ($2DA) oraz zawartość rejestru PALNTS ($62).

Test przeprowadzany jest następująco:

C374: AD 14 D0 LDA $D014  ;PAL
C377: 29 0E   AND #$0E
C379: D0 08   BNE $C383
C37B: A9 05   LDA #$05
C37D: A2 01   LDX #$01
C37F: A0 28   LDY #$28
C381: D0 06   BNE $C389
C383: A9 06   LDA #$06
C385: A2 00   LDX #$00
C387: A0 30   LDY #$30
C389: 8D DA 02 STA $02DA  ;KEYREP
C38C: 86 62   STX $62   ;PALNTS
C38E: 8C D9 02 STY $02D9  ;KRPDEL

dzięki czemu rejestr PALNTS zawiera:

 • $00 dla NTSC
 • $01 dla PAL lub SECAM.

W przypadku gdy mamy do czynienia z fabrycznym komputerem do określenia systemu TV wystarczy więc sprawdzenie rejestru PALNTS.

Z biegiem czasu pojawiły się modyfikacje pozwalające na wymianę układów ANTIC lub GTIA przez co można spotkać komputery z ANTIC-iem generującym sygnały jak dla PAL, ale z GTIA tworzącym kolory jak dla NTSC, lub odwrotnie (tzw. NTSC50 i PAL60).

Ponieważ rejestr PAL znajduje się w układzie GTIA to w rzeczywistości zwraca on tylko informację o tym jakie kolory uzyskamy na ekranie. Do określenia rodzaju układu ANTIC należy więc użyć procedury zliczającej ilość linii skanningowych przypadających na jedną ramkę obrazu:

sync1 ldx VCOUNT  ;$D40B
   bpl sync1
sync2 txa
   ldx VCOUNT
   bmi sync2

   cmp #[312+262]/2/2

Ponieważ ilość linii skanningowych w ramce NTSC wynosi 262, a w PAL lub SECAM 312 to powyższa procedura w znaczniku C zwróci informację o zastosowanym ANTIC-u - C=0 - NTSC, C=1 - PAL lub SECAM.

Linki

Personal tools